Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen schooljaar.
Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld.

Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren.

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2020-2021