thumbnail jud2255

Op de Koningin Julianaschool hebben wij een leerlingenraad. Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende leerlingen (van links naar rechts):

Senna Mulder (groep 8), Lucy Rep (voorzitter, groep 6), Laura Kramer (groep 8), Lukas Salzberger (groep 6), Danique Thissen (groep 7), Noa May Lobbes (groep 7)

Als school vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de leerlingenraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor de hele school van toepassing moeten zijn. Dingen die bijvoorbeeld aan de orde komen: extra activiteiten voor de kinderen, evaluatie van verschillende schoolactiviteiten, inrichting van het schoolplein, organisatie voor het eerlijk verdelen van de schommel en het scheiden van afval.

Uit de groepen 6 t/m 8 worden in september twee vertegenwoordigers gekozen. Vóór de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Deze leerlingen presenteren zichzelf aan de groep en vervolgens worden er 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, het notuleren wisselen we af. De notulen worden gepubliceerd op deze website onder het kopje ‘Leerlingenraad’. De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. 

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. De leerlingen van groep 7 blijven ook in groep 8 onderdeel van de Leerlingenraad, zodat zij de nieuwe leden kunnen begeleiden in het proces.

Notulen van de vergaderingen 2020-2021:

Notulen #1; 29 september 2020

Notulen #2; 1 december 2020

Notulen #3; 9 februari 2021

Notulen #4; 18 mei 2021

Notulen #5; 22 juni 2021

 

Bij deze stelt de Leerlingenraad 2020-2021 zich aan u voor:

Senna Mulder (groep 8)
Hey ik Ben senna. Ik ben 11 jaar oud. Ik ben super fan van Harry Potter. Ik heb daar een fanaccount van op TikTok.
Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik leuke dingen wil regelen voor de school. Ik zit al twee jaar in de leerlingenraad.
Ik zit nu in groep 8. Mijn beste vriendin heet Laura. Mijn hobby's zijn tekenen en buitenspelen. Ik vind de leerlngenraad belangrijk, omdat niet alleen de juffen en meester hoeven te bepalen. Kinderen hebben vaak veel meer ideeen. En ze zitten zelf op school, dus weten iets beter wat kinderen leuk vinden. Ik wil later verpleegkundige worden of iets met kinderen doen. Groetjes, Senna.

Lucy Rep (groep 6)
Ik ben Lucy Rep en ik ben 9 jaar. Ik hou van tabletten en mijn hobby's zijn scouting en ik doe aan turnen. Ik krijg les van mijn opa, want ik hoop dat ik dan later gitaar kan spelen. Ik ben gekozen door de klas omdat ik goed mijn best wil doen en mijn doelen wil bereiken en de school graag wil verbeteren. Ik wil later kleuterjuf of zuster worden. Mijn familie is mijn zusje Lisa en mijn vader heet Lennard. Mijn moeder zit bij de OWG en heet Melanie. En dat ben ik dus. Groetjes, Lucy

Laura Kramer (groep 8)
Hoi! Ik ben Laura en ik ben 10 jaar oud.
Ik zit op dansen en judo en ik ga ook wel eens racefietsen.
Ik heb een broer en thuis heb ik twee konijnen , Otto en Freddo.
Mijn beste vriendin in Senna en ik heb ook nog veel meer vriendinnen.
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik veel ideeën heb en daar graag over vergader.
Ik vind het ook goed dat leerlingen daarin meegenomen worden op school.
Zelf kan ik goed praten en ik ben niet bang om mijn ideeën te laten horen.
Later wil ik kinderverpleegkundige worden.
Groetjes, Laura

Lukas Salzberger (groep 6)
Hoi! Ik ben Lukas Salzberger en ik ben 9 jaar. Ik heb een broer van 11 jaar. Ik zit op mountainbiken. Ik hou heel veel van leren. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik de school nog leuker en beter wil maken. Ik wil later piloot worden. Mijn lievelingseten is lasagna.
Groetjes, Lukas

Danique Thissen (groep 7)
Ik ben Danique en ik heb 4 zussen, 2 hier op school en 2 die al op zichzelf wonen. Ik wil graag juf worden, in welke groep weet ik nog niet.
Mijn beste vriendinnen zijn Faye en Fee. Ik wil graag in de leerlingenraad omdat ik leuk vind om te vergaderen en goede ideeën heb om de school leuker en mooier te maken. Ik vind het ook goed dat kinderen mee mogen denken.

Noa May Lobbes (groep 7)
Ik ben Noa-May en ik ben 10 jaar. Ik heb twee honden en twee zussen en ik heb een broer. Ik speel veel Roblox en speel ik elke dag. Ik zit op geen sporten. Ik heb ook TikTok en ik zat op ballet en turnen maar nu niet meer, maar ik ga wel weer op een sport. Ik wil in de leerlingenraad omdat ik wil helpen om de school beter te maken en ook tips en tops en complimenten te geven voor de school. Ik vind het ook belangrijk dat wij de school goed kunnen houden en maken. Mijn beste vrienden zijn Feursey en Amy en Sara en Chellsea en daar speel ik vaak mee. Ik bel vaak met vrienden en dan gamen en bellen we vaak.

 

Nieuwtjes van de Leerlingenraad

Kerstkaartenactie

 De week van 23 november hebben groep 3 t/m 8 kerstkaarten geschreven voor mensen die eenzaam zijn. We hebben lieve berichtjes geschreven in de kerstkaarten. Dan hopen we dat de eenzame mensen zich toch nog vrolijk voelen. De kleuters hebben ook meegedaan aan de actie. Ze hebben een mooie tekening gemaakt. De telegraaf kwam op bezoek om een foto te maken met de leerlingenraad en de kerstkaarten. Er komt een artikel over de actie bij het Noord-Hollands dagblad. De kaarten werden op 2 december opgehaald en op de post gedaan. We wensen u ook fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groetjes Senna {Groep 8}