MR Juliana 20 21Van links naar rechts: Dineke Nibbering, Kyra Hoogvorst, Antoinette van Zutphen, Frank Hildebrand, Yoran Blonk en Loraine Back

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Koningin Julianaschool
Net als iedere andere school heeft de Koningin Julianaschool een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van personeelsleden (de personeelsgeleding). De oudergeleding bestaat uit:

MR

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, het fuseren met een andere school en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. In deze overleggen neemt de MR een standpunt in ten opzichte van wat het bestuur en de schooldirectie doen en zal de achterban informeren middels notulen en een jaarplan. De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

De visie van de MR luidt:
"Als actieve en goed geïnformeerde MR willen wij, mede door een open communicatie met alle betrokkenen, op een kritische wijze meewerken aan kwalitatief goed onderwijs, waarbij een geborgen leeromgeving voor alle kinderen wordt geboden."

Wij vinden het belangrijk dat u met ons deze visie wilt uitdragen en willen u graag als klankbord benutten. Wij staan dan ook open voor uw vragen of eventuele klachten. Wij zullen u informeren over wat er in de MR wordt besproken, de notulen zijn openbaar en kunt u nalezen.

Heeft u vragen, opmerkingen of punten die u graag wilt voorleggen aan de MR dan kunt u een bericht sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ons gewoon aanspreken.

 

De vergaderingen van de MR starten om 19.30 uur.
De vergaderdata van de MR van de Koningin Julianaschool schooljaar 2020-2021 zijn:

  • 14 september 2020
  • 24 november 2020
  • 20 januari 2021
  • 18 maart 2021
  • 17 mei 2021
  • 22 juni 2021

  

• Notulen van de MR van de Koningin Julianaschool schooljaar 2020-2021:

Notulen MR-vergadering juni 2020  
Notulen MR-vergadering september 2020  
 Notulen MR-vergadering november 2020  
Notulen MR-vergadering januari 2021  
Notulen MR-vergadering mei 2021  

 

Meer informatie over de werkwijze, mogelijkheden van de MR en ouderbetrokkenheid staan in de volgende links:

Rijksoverheid; hoe kan ik als ouder bij de school betrokken zijn


WMS (wet medezeggenschap op scholen); advies goede medezeggenschap


Tips voor ouderbetrokkenheid