Vanaf vandaag heeft onze Leerlingenraad ook een eigen pagina op de website van school. Kijk hiervoor onder het kopje 'informatie'. Op deze pagina vindt u informatie over de Leerlingenraad, de notulen van de vergaderingen én stellen de leden zich aan u voor.